Bachelor Automotive

Automotive, een unieke studie die je alleen aan de TU/e kunt volgen.

Je leert multidisciplinair denken en de auto als totaalsysteem te doorgronden. Door inzicht in nieuwe technologie draag je bij aan innovaties op het gebied van schonere en zuinigere auto's en aan het terugdringen van files. De vraag naar dit type automotive ingenieurs stijgt.

Technologische uitdagingen in maatschappelijk perspectief

De automotive branche groeit hard en de vraag naar automotive ingenieurs stijgt. Niet zonder reden. De technologische uitdagingen waar de automotive industrie voor staat zijn groot. De moderne auto is een intelligent systeem, super hightech. De major Automotive sluit aan bij wat de maatschappij vraagt van de automotive industrie.
De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen zijn:
  • Slimme mobiliteit: hoe kan slimme autotechniek het aantal files verminderen?
  • Schone auto's: hoe kan nieuwe techniek de auto nog zuiniger en schoner maken?
Van alle relevante deelgebieden in de auto leer je de basis, waardoor je in staat bent de auto als systeem te begrijpen. Ook de communicatie van auto's onderling en met hun omgeving is onderdeel van de major. Spreekt dit jou aan, dan hoor jij bij de nieuwe generatie automotive ingenieurs!

Direct inschrijven bij de opleiding

Automotive op Twitter

Volg Automotive op Twitter
© 2013 TU/e
Where innovation starts